Board Materials

06/09/2022 ACIDA Board Package

06/07/2022

06/09/2022 ACIDA Board Package

05/25/2022 ACIDA Special Meeting Board Package

05/24/2022

05/25/2022 ACIDA Special Meeting Board Package

05/12/2022 ACIDA Board Package

05/10/2022

05/12/2022 ACIDA Board Package

04/14/2022 ACIDA Board Package

04/12/2022

Part I of III

04/14/2022 ACIDA Board Package Part II Application

04/12/2022

04/14/2022 ACIDA Board Package Part III Application

04/12/2022

03/10/2022 ACIDA Board Package

03/07/2022

02/10/2022 ACIDA Board Package

02/09/2022

02/10/2022 ACIDA Board Package

02/10/2022 CRC Board Package

02/09/2022

02/102022 CR/C Board Package

01/13/2022 Board Meeting Packet Info

01/11/2022

ACIDA Board Package for 01/13/2022.pdf